Belastingen 2013

De belastingplannen voor 2013

Voor 2013 heeft de regering veel veranderingen en wijzigingen op het gebied van de belastingen voor ons in petto.
De plannen zijn veelal al door de 2e Kamer aangenomen en worden dus, bijna zeker, doorgevoerd. Alleen de Eerste Kamer moet zich nog buigen over de voorstellen. Maar het is bijna zeker dat de Eerste Kamer de meeste wijzigingen zal goedkeuren. Hieronder beschrijven wij uitgebreid de plannen die zijn goedgekeurd en de plannen die bijna zeker worden doorgevoerd. Wat dit voor betekent voor u persoonlijk, kunt u na het lezen van dit artikel beter bepalen. Mocht u een eigen woning hebben, binnenkort met pensioen gaan of juist als starter voor het eerst een hypotheek willen afsluiten. Dan moet u de wijzigingen extra goed doornemen.
De Tweede Kamer heeft dankzij een kamermeerderheid een akkoord bereikt aangaande de belastingplannen voor 2013. Naast het akkoord over de belastingplannen, heeft een kamermeerderheid ook een aantal moties alsmede amendementen goedgekeurd. Alle plannen moeten overigens nog wel door de Eerste Kamer komen. Zoals ook het akkoord van de Tweede Kamer over fiscale maatregelen die in 2013 moeten ingaan.
De volgende punten zijn niet ongeschonden in het nieuwe belastingplan opgenomen:
– Op 1 januari in 2012 zal de werkbonus worden beëindigd.
– De aftrek v/d rente op uw restschuld op uw woning mag worden verlengd naar 10 jaar.
– De vitaliteitsregeling: de vitaliteitsregeling wordt in 2013 niet ingevoerd. De levensloopregeling, het overgangsrecht daar op, blijft intact.


Pensioen plannen 2013

Ook voor de pensioenen zijn er veranderingen op komst. Waaronder de leeftijd waarop men met pensioen kan gaan. Die verschuift namelijk in 2013 met een maand. Dit houdt in dat mensen die komend jaar 2013 hopen te worden, maar liefst een maand aan inkomen moeten missen. Het zal ongetwijfeld op een of andere manier gecompenseerd worden. Maar feit is wel dat de pensioengerechtigden fors moeten inleveren.
De Eerste Kamer
Al zijn diverse amendementen en wijzigingen in bepaalde belastingwetten doorgevoerd in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer moet al deze plannen nog wel definitief goedkeuren. Zoals wij al eerder schreven zal het overgrote deel vast goedgekeurd worden. Maar het is niet zeker dat alle wijzigingen erdoor komen. Voor de regering worden het dus nog spannende tijden. Maar ook voor u en voor ons als Nederlanders zijnde. Want sommige kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben, zoals voor Nederlanders die in 2013 met pensioen hopen te gaan. Ook de rijkere Nederlander wordt getroffen door het nieuwe beleid, terwijl de armere er iets op vooruit lijkt te gaan. In dit geval heeft de PvdA een grote winst geboekt, terwijl de VVD haar eigen achterban laat betalen voor de crisis.
De VVD aanhang heeft inmiddels weer haar steun verleent aan het kabinet.
Meer weten?
Op de site van de belastingdienst staat inmiddels veel informatie en nieuws over de veranderingen die op belastinggebied worden doorgevoerd in de komende tijd. Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u een zoekterm invoeren op de betreffende site en komt u altijd bij de juiste informatie terecht. Ook op deze website kunt u de plannen van het kabinet blijven volgen.