Belastingplan 2012

Het Belastingplan over 2012 bevat nieuwe regelingen om de stelsel fraudebestendig, eenvoudiger en solidair te maken, zo wil De Tweede kamer die 7 rijksbelastingen aan te pakken.
De Spaarloonregeling en de Levensloopregeling worden vervangen door Vitaliteitsparen en ook autobelastingen worden aangepakt evenals belastingfraude wordt harder aangepakt.

De beoogde aanpak gaat in op 1 januari 2012 in werking, deze aanpak is een wetsvoorstel elk jaar op Prinsjesdag word gepresenteerd met fiscale plannen.

Zie de video

Bron: De belastingdienst