Kansspelbelasting

Deze belasting wordt door de Nederlandse overheid geheven op prijzen van kansspelen.
In de wet op de kansspelbelasting (hoofdstuk VIIa, BES) kunt u, waarin u daar in geïnteresseerd bent, tot in detail deze belastingwet doorlezen. In het kort houdt deze wet in dat elke Nederlandse burger verplicht is om bij prijzen groter dan €454,- kansspelbelasting te betalen. Belangrijk detail hierin is dat prijzen puur door toeval – toeval moet zelfs bepalen of een bepaalde prijs wordt uitgekeerd – uitgekeerd mogen worden. Want anders valt dit onder de inkomstenbelasting. Een goed voorbeeld van een prijs die onder de kansspelbelasting valt is de lottowinst of in zijn algemeenheid de loterijen.

Hoeveel moet u betalen?

Er zijn een aantal uitzonderingen, die wij hieronder bespreken, maar de winnaar betaalt over zijn prijs 29%. Stel als u een prijs wint, dan houdt u hiervan uiteindelijk 71% over. De 29% gaat direct naar de schatkist van de Nederlandse overheid. In het Caribisch gebied, de extra gemeenten van Nederland, is de kansspelbelasting maar 10%.

U bent de winnaar van…

Ook wanneer u goederen wint, bijvoorbeeld een nieuwe auto of een televisie, moet u hierover 29% kansspelbelasting betalen. Ook voor dit soort prijzen geldt dat het te winnen bedrag (de waarde van de auto in dit geval) boven de €454,- moet liggen. Hoe kunt u berekenen wat de auto waard is? Belangrijk hierbij is dat de nieuwe auto volgens de winkelwaarde op het moment van winnen geprijsd wordt.

Het verschil met de Staatsloterij en de Postcodeloterij

De staatsloterij is van de overheid. Als u bijvoorbeeld €2.000.000,- wint, is dat netto. U mag de twee miljoen Euro geheel houden. Over een prijs in de Postcodeloterij wordt gewoon 29% ingehouden. U moet dan nog eens €580.000,- “terugbetalen” aan de overheid.

Online poker en internet casino’s

Gokhallen en casino’s  welke zich in uw stad bevinden moeten zelf over hun winstmarges 40,85% afdragen aan de overheid. Het is immers onmogelijk om van alle consumenten bij te houden hoeveel geld zij gewonnen hebben. Bezoekt u regelmatig het casino of een gokhal en wint u regelmatig geld? Dan hoeft u dit zelf niet op te geven aan de belastingdienst.
Als u echter online kansspellen heeft gespeeld zoals poker of in een online casino dan dient u de winsten op te geven op uw belasting aangifte. Ook de zogenaamde live casino’s vallen onder deze belastingplicht. De aangifte dient u telkens aan het einde van de maand te doen, waarbij u kunt uitgaan van de stand aan het begin en het einde van de maand, over de eventuele winsten boven de 454 euro dient u dus 29% kansspel belasting te betalen.
Een rekenvoorbeeld: in een online pokertoernooi op Pokerstars wint u 1454 euro aan prijzengeld. U dient dan over 1454 -454 = 1000 euro 29% belasting te betalen. U betaald dus uiteindelijk 290 euro. Indien u geen aangifte doet kunt u een naheffing + boete tegemoet zien waarbij de belastingdienst zich het recht voorbehoud om een schatting te doen op basis van onderzoek ondermeer via het internet.

Aangifte doen

In sommige gevallen weet de belastingdienst al wel dat u een prijs hebt gewonnen. In dat geval krijgt u automatisch het aangifteformulier toegestuurd. Maar bij een prijs die u in het buitenland gewonnen hebt, moet u zelf hier achteraan gaan. U kunt op de website van de overheid een formulier hiervoor downloaden. Wanneer moet u dit biljet insturen? Wanneer u de prijs bijvoorbeeld op 1 september 2013 gewonnen hebt, moet u aangifte doen voordat oktober gepasseerd is.