Belastingplan 2012

Het Belastingplan over 2012 bevat nieuwe regelingen om de stelsel fraudebestendig, eenvoudiger en solidair te maken, zo wil De Tweede kamer die 7 rijksbelastingen aan te pakken. De Spaarloonregeling en de Levensloopregeling worden vervangen door Vitaliteitsparen en ook autobelastingen worden aangepakt evenals belastingfraude wordt harder aangepakt. De beoogde aanpak gaat in op 1 januari 2012 in...

Lees meer