Bezwaar maken tegen WOZ

Maar weinig mensen maken een bezwaar tegen WOZ aanslag van de Fiscus, maar liefst 3,5 % doen dat. De WOZ waarde is bepaald door 4 belangrijke belastingeneisen namelijk de onroerendgoedzaak (OZB), de waterschapsbelasting, Inkomstenbelasting en de erfpachtbelasting. Eigenwoningforfait is een voorbeeld daarvan want is namelijk gekoppeld aan de WOZwaarde , hoe hoger de forfait hoe meer belasting jij...

Lees meer