Wat is box 2

Onder Box 2 valt inkomen uit aanmerkelijk belang aandelen, dit houd in als jij eventueel met een partner belang in een Vennootschap, winstbewijzen uit een bedrijf  en laatste aandeel in een vergadering van een bedrijf. we zetten deze drie begrippen voor jou op een rij omdat aanmerkelijk belang te maken heeft met Box 2

Aandeel in Vennootschap: Jij moet hier tenminste 5% aandelen hebben in aandelen of  koopopties van een bedrijf

Aandeel op winst: Indien jij winstbewijzen heb op 5% van een jaarwinst of bij een 5% liquidatie uitkering van een bedrijf

Aandeel om te stemmen: Als jij een belang in 5% van de stemmen in een bedrijf bij een algemene vergadering

“Belangrijk!
Belastingverplichtigen kan bij invullen bij aangifte in inkomstenbelasting gevraagd worden naast box 1 of zij ook belang hebben in aanmerkelijk belang aandelen, dat is dus box 2. Dus als jij ergens een belang hebt in een aandeel, bedrijf of vergadering is altijd invullen van box 2 verplicht.”

Wat is box 1? 
Wat is box 3?