Belastingtarieven 2024

Hieronder staat het overzicht van de Belastingtarieven 2024. Het overzicht bestaat uit de belangrijkste tarieven en de hoeveelheden die worden geheven in het jaar 2024.

We beschrijven de belastingschijven 2024 van verschillende boxen, Erf en schenkbelasting en de Heffingskortingen. De belastingdienst heeft dit verdeeld in verschillende boxen. (Box 1,2 & 3). Daarnaast is er ook nog Erfbelasting en Schenkbelasting.

Box 1 - Belastingtarieven 2024

In de eerste box belasten we de inkomsten uit werk & woning. Er wordt gewerkt met verschillende hoogtes belasting. Deze tarieven kunnen van belang zijn bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek. Bekijk de tabellen hieronder voor alle percentages.

In deze tabel staan ook de Belastingtarieven 2024 aow. Bekijk de verschillende kopjes hieronder. Er staat aangegeven of je de AOW leeftijd nog niet hebt gehaald, dit jaar gehaald hebt of al eerder.

Inkomsten in box 1 – nog geen AOW-leeftijd
IB Schijf 1: tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50 %
Inkomsten in box 1 – Bij AOW-leeftijd & geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 35.472 19,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 35.472 tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50 %
Inkomsten in box 1 – Vanaf AOW-leeftijd & geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 36.409 19,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 36.409 tot € 69.398 37,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50 %

Kijk hierboven in de juiste tabel! Er zijn speciale Belastingtarieven 2024 aow. In de tabellen zijn geboortedatums opgenomen om er voor te zorgen dat je bij de juiste tabel kijkt.

Eigenwoningforfait 2024

Hieronder staat de staffel die geldt voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2024.

WOZ-waarde vanaf WOZ-waarde max forfaitpercentage
€ 12.500 nihil
€ 12.501 € 25.000 0,15 %
€ 25.001 € 50.000 0,25 %
€ 50.001 € 75.000 0,35 %
€ 75.001 € 1.130.000 0,45 %
v.a. € 1.130.001 n.v.t. € 5.085 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.130.000

Bekijk onze Box 1 pagina voor meer informatie. Hier gaan we dieper in op de informatie van Box 1.

Belastingtarieven 2022

Box 2 - Belastingschijven 2024

In box 2 belasten we het aanmerkelijk belang. In 2024 is dit (net als in 2021) een belastingtarief van 26,90%.

Als we kijken naar de afgelopen jaren daarvoor was dat:

  • 2020: 26,25%
  • 2019: 25%

Bekijk onze Box 2 pagina voor meer informatie. Hier gaan we dieper in op alles dat in Box 2 valt.

Box 3 - Belastingschijven 2024

In Box 3 belast de belastingdienst het inkomen uit sparen & beleggen. De naam van deze belasting is “Vermogensrendementsheffing“.

De Belastingdienst berekend het inkomen hiervan met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement is hierbij voor de Belastingdienst niet belangrijk.

Voor 2017 was dit forfaitair rendement altijd vastgesteld op 4% maar tegenwoordig is het afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend (voorheen 30%). Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2024 uit op een percentage variërend van 0,5636% tot en met 1,7143%.

Vrijstelling

Er is altijd een vrijstelling in box 3 voor kleine bedragen, hierover hoef je geen belasting te betalen.

Voor 2024 staat dit bedrag (Heffingsvrij vermogen) op € 50.650.

Dit bedrag is de afgelopen jaren een stuk omhoog gegaan. Vorige jaar was het bedrag nog € 50,000 en in 2020 € 30,846. Tussen 2020 en 2022 zit een groot verschil in positieve zin!

belasting op box 3 vermogen vanaf 2022Forfaitair Rendement31% Belasting
SchijfVermogen uit sparen en beleggen*Percentage -0,01%Percentage 5,53%Effectief
0Eerste € 50.650Vrijstelling0,00%
1Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.65067%33%0,5636%
2Van € 50.651 tot en met € 962.35021%79%1,3536%
3Vanaf € 962.3510%100%1,7143%

Belangrijk is dat je het bedrag van 1 januari pakt voor deze berekenen. Zoals je hierboven ziet is de eerste € 50.650 euro vrijgesteld van belasting! Ook als je er boven zit wordt deze niet belast.

Bekijk onze Box 3 pagina voor meer informatie

Schenkbelasting & Erfbelasting

We maken hieronder een duidelijk overzicht van de Schenk en erfbelasting met alle tarieven en vrijstellingen van het jaar 2024.

De Belastingdienst maakt onderscheid in de relatie tussen de persoon waar het geld van is en de ontvanger. Elke groep (zoals de Belastingdienst ze noemt) heeft een ander tarief.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende groepen die ook terugkomen in de tabel:

  • Groep 1:     Partners & Kinderen
  • Groep 1A:  Kleinkinderen
  • Groep 2:     Ieder ander

De tabel:

Belaste verkrijging over 2024Groep 1Groep 1AGroep 2
€ 0 – € 130.42410%18%30%
€ 130.425 en hoger20%36%

40%

Mocht het bedrag een dermate hoogte hebben dat je in de €130.425 categorie uitkomt betaal je alleen dat percentage over het bedrag dat hoger is dan de €130.425.

Vrijstelingen Belastingtarieven 2024

Er zijn ook vrijstellingen, in de tabel hieronder zie je de vrijstellingen voor het jaar 2024:

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024)
Echtgenoot / geregistreerd partner€ 680.645
Kinderen en kleinkinderen€ 21.559
Zieke en gehandicapte kinderen€ 64.666
Ouders€ 51.053
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld
Overige€ 2.274

Als we dan gaan kijken naar het schenken, gelden daarvoor de zelfde tarieven en groepen, echter zit er wel een verschil in de vrijstelling. Bij schenken is die als vogt:

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024) 
Kinderen€ 5.677
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel)€ 27.231
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie)€ 56.724
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning)€ 106.671
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld
Overige€ 2.274

Ook Interessant naast Belastingtarieven 2024

Naast deze Belastingtarieven 2024 pagina hebben we ook een Particulier pagina, hierop staat een overzicht met allemaal belangrijke onderwerpen over de Belastingdienst. Op deze pagina’s staan ook allemaal handige tips! We leggen alle informatie op deze pagina’s op een eenvoudige manier uit die voor iedereen te begrijpen zijn.