Erfbelasting 2022

In onderstaand overzicht kijken we naar de Erfbelasting 2022. Ieder jaar wordt het percentage belasting opnieuw bepaald.

Tot 1 januari 2010 bestond de erfbelasting nog niet, toen werd deze belasting bepaald door de Successiewet 1956 en werd de belasting successierecht genoemd. Meer informatie hierover is ook te vinden op de Berichten box van de Belastingdienst.

Erfbelasting 2022

Waar hangt de Erfbelasting 2022 vanaf?

Dit hangt af van de relatie tussen de persoon die is overleden en de persoon die de erfenis krijgt. Ook is er een vrijstelling bepaald op een bepaald bedrag.

Je moet erfbelasting betalen op het moment dat je een eigendom van iemand verkrijgt die is overleden. Uiteraard pas wanneer je boven de belastingvrije voet zit.

Berekening Erfbelasting

Hieronder zullen we de berekenen zo overzichtelijk mogelijk maken en onderbouwen:

Eerst rekenen we het bedrag uit waarover de Erfbelasting betaald moet worden. Dit is het bedrag boven de belastingvrije voet:

Formule: Geërfd – vrijstelling = Belastbare deel

Nu weten we het deel waar we belasting over moeten betalen.

In de tabel hieronder zie je de groepen waar je in kunt vallen + twee verschillende schijven. (Een schijf onder en een schijf boven de € 130.424)

Bekijk in welke schijf je valt en maak de volgende berekening:

Formule: Belastbare deel (keer) belastingtarief = Het bedrag Erfbelasting

Tarieven Erfbelasting

We maken hieronder een duidelijk overzicht van de Schenk en erfbelasting met alle tarieven en vrijstellingen van het jaar 2022.

De Belastingdienst maakt onderscheid in de relatie tussen de persoon waar het geld van is en de ontvanger. Elke groep (zoals de Belastingdienst ze noemt) heeft een ander tarief.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende groepen die ook terugkomen in de tabel:

  • Groep 1:     Partners & Kinderen
  • Groep 1A:  Kleinkinderen
  • Groep 2:     Ieder ander

De tabel:

Belaste verkrijging over 2022Groep 1Groep 1AGroep 2
€ 0 – € 130.42410%18%30%
€ 130.425 en hoger20%36%

40%

Mocht het bedrag een dermate hoogte hebben dat je in de €130.425 categorie uitkomt betaal je alleen dat percentage over het bedrag dat hoger is dan de €130.425.

Vrijstelingen

Er zijn ook vrijstellingen, in de tabel hieronder zie je de vrijstellingen voor het jaar 2022:

Verkrijger ErfbelastingVrijgesteld bedrag (2022)
Echtgenoot / geregistreerd partner€ 680.645
Kinderen en kleinkinderen€ 21.559
Zieke en gehandicapte kinderen€ 64.666
Ouders€ 51.053
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld
Overige€ 2.274

Bekijk naast informatie over de Erfbelasting ook onze Particulier pagina voor meer informatie over de Belastingdienst. Daarnaast hebben we ook een overzicht met alle Belastingtarieven.