Vooraf ingevulde aangifte

De zogenaamde “vooraf ingevulde aangifte” is een recente ontwikkeling binnen de belastingdienst om de aangiften zo eenvoudig mogelijk te maken. Sinds 2012 kunt u op uw aangifte zien dat de belastingdienst meer en meer informatie automatisch invult. Dit is het gevolg van verregaande automatisering. Uiteraard is het aan de persoon welke aangifte doet om de gegevens te controleren. 100% foutloos is helaas onmogelijk vanwege de complexiteit echter is het streven van de belastingdienst om een zo accuraat mogelijke weerspiegeling te geven van uw fiscale status.

Controleren en waar nodig aanpassen in vooraf ingevulde aangifte

Uiteraard dient u zelf te controleren of de ingevulde gegevens correct zijn. Alle informatie komt uit de databases van de belastingdienst maar deze hoeven niet perse correct te zijn. Ga daarom altijd uit van de werkelijkheid, vul aan wat niet klopt zodat uw belasting aangifte correct verloopt. In de toekomst wil de belastingdienst af van de programma’s welke u moet downloaden, straks moet alles gewoon online ingevuld gaan worden, geen lange invul sessies meer maar gewoon controleren of alles klopt, eventueel aanpassen en akkoord geven. Het belasting aangifteproces moet hierdoor nog verder vereenvoudigd worden waardoor eventuele teuggaves ook sneller verwerkt kunnen worden.

Welke gegevens worden automatisch ingevuld?

Uiteraard worden de standaar NAW gegevens voor u ingevuld. Wij raden u aan het eerste jaar deze gegevens goed te controleren (ondermeer het Burger Service Nummer ook wel bekend als Sofinummer), adres geboortedatum etc. Ook zaken zoals banksaldo, eventuele (hypothecaire) leningen, maar ook persioen gerelateerde zaken. Informatie over uw woning zoals de WOZ waarde, Mocht u studerende kinderen hebben dan wordt beschikbare informatie ook zichtbaar op uw vooraf ingevulde aangifte. Veel van deze informatie staat in de informatie systemen van de belasting dienst en worden voortaan voor u ingevuld.

Vooraf ingevulde aangifte

Belastingtarieven

Ben je benieuwd naar welke belastingtarieven er zijn? We hebben een overzicht gemaakt met alle tarieven in 2022. Bekijk hiervoor onze Belastingtarieven 2022 pagina. Hier geven we je meer informatie over alle zaken betreffende de belasting.