Wat is Box 3

Wat is Box 3

Bij Box 3 van de belastingdienst gaat om bezittingen die je bezit zoals beleggingen, spaartegoeden, maar ook andere waardes die je in je bezit heb zoals contant geld, roerend goed, erfenis op papier, tweede huis en nog meer.

Het maakt niet uit waar je geld bewaart, want Nederland heeft met nog al wat veel landen belastingverdragen afgesloten waardoor vroeg of laat deze informatie bekend word gemaakt bij de Nederlandse fiscus. Dus bedragen die in geheim op een buitenlandse rekeningen worden gestald of beleggingen in een buitenlands bedrijf zullen ooit door het mand vallen.

Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is in 2022 € 50.650. Of € 101.300 als u een fiscaal partner heeft.

Box 3

Jouw vermogen is het verschil tussen bezitting en schulden, over een deel van het vermogen in box 3 dat boven heffingsvrij voet beland betaal je belasting. De belastingheffing is 30 procent van een fictief rendement van 4 procent, dus per saldo 1,2 procent.

Bij box 3 gaat het om bezittingen zoals beleggingen en spaartegoeden. Maar ook om overige bezittingen als contant geld, een tweede huis of recreatiewoning. Een garage die niet bij de woning hoort, ander onroerend goed, een schenking die u op papier hebt ontvangen vallen hier ook onder. Geld dat u hebt uitgeleend, fysiek goud of zilver en roerende zaken die u verhuurde of als belegging functie had.

Soms worden niet alle bezittingen mee geteld in Box 3, dus hier op moet je opletten, bijvoorbeeld roerende zaken voor eigen gebruik of een eigen woning vallen onder Box 1, zelf inboedel, eigen auto of boot hoeven niet mee geteld worden bij box 3.

Wat moet je doen?

Alle bezittingen bij elkaar optellen

  • Beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties.
  • Onroerende zaken, exclusief uw eigen woning;
  • Rechten op onroerende zaken
  • Waarden van beleggings/spaarverzekeringen. (welke niet in box 1 vallen.

Als je alle bezittingen bij elkaar opgeteld heb moet jij nu aftrekken voor de Belastingdienst
Schulden die alleen in aanmerking komen voor een gezamenlijke waarde meer dan 2900 euro per P.P bedraagt.

Schulden die niet onder box 3 vallen

  • Hypotheek)schulden voor uw eigen woning (eigenwoningschuld)
  • Verplichtingen waarvan jij de uitgaven als persoongebonden aftrek kunt aftrekken
  • Nederlandse belastingschulden en schulden premie volksverzekeringen (incl heffingsrente & invorderingsrente)
  • Schulden uit een onderneming
  • Schulden die niet per direct opeisbaar zijn, omdat jij de langstlevende echtgenoot bent.

Belastingtarieven box 3

belasting op box 3 vermogen vanaf 2022 Forfaitair Rendement 31% Belasting
Schijf Vermogen uit sparen en beleggen* Percentage -0,01% Percentage 5,53% Effectief
0 Eerste € 50.650 Vrijstelling 0,00%
1 Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.650 67% 33% 0,5636%
2 Van € 50.651 tot en met € 962.350 21% 79% 1,3536%
3 Vanaf € 962.351 0% 100% 1,7143%

Belangrijk is dat je het bedrag van 1 januari pakt voor deze berekenen. Zoals je hierboven ziet is de eerste € 50.650 euro vrijgesteld van belasting! Ook als je er boven zit wordt deze niet belast.

Meer info staat hier

Wat is box 1?
Wat is box 2? 

Wat is Box 3

Wil je alle Belastingtarieven zien? We hebben ook een overzicht gemaakt waar alle Belastingtarieven op staan.