Wat is rekenhuur

Delen:

Wat is rekenhuur precies? De rekenhuur wordt gebruikt voor de beoordeling van het recht op huurtoeslag. Dit is de kale huur plus de servicekosten. (Servicekosten mag je maximaal 12 euro per maand meerekenen).

Wat is rekenhuur

Waaruit bestaan servicekosten?

  • Huismeesterkosten
  • Onderhoud- en kapitaalkosten
  • Schoonmaakkosten (alleen algemene ruimtes)
  • Energiekosten (alleen algemene ruimtes)

Onder deze kosten vallen de kosten van algemene ruimtes, denk aan de kosten voor verlichting op de gangen en de lift. In deze ruimte komen ook andere huurders en mag niet alleen van jou zijn.

De kosten van huur en servicekosten staan meestal ook vermeld in je huurovereenkomst. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met je verhuurder.

Welke servicekosten mag je allemaal meetellen?

In totaal mag je maximaal 48 euro rekenen, verdeelt over onderstaande categorieën. Per categorie wordt maximaal 12 euro gerekend.

  • Kosten voor schoonmaakt gemeenschappelijke ruimte;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimte;
  • Kosten voor Dienst- en recreatieruimten;
  • Huismeesterkosten.

Onder dienst- en recreatieruimten vallen de kosten voor bijvoorbeeld onderhoud. De kosten van schoonmaak van deze ruimte mag je hier niet bij tellen. Ook het onderhoud aan de tuin tel je hier niet bij op. Meestal komt dit voor bij senioren- of bejaardenwoningen.

Bekijk ook:

Mocht je meer informatie willen over rekenhuur, neem dan een kijkje op de website van de Belastingdienst.