Aangifte inkomstenbelasting

De Aangifte inkomstenbelasting: welke aspecten zijn van belang en waar dien je rekening mee te houden? Wij brengen alle relevante punten met betrekking tot de inkomstenbelasting overzichtelijk voor je in kaart!

Elke burger die inkomsten geniet, is verplicht om hier inkomstenbelasting over te betalen. Deze inkomsten worden ingedeeld in drie categorieën, die de Belastingdienst aanduidt als ‘Boxen’.

Wanneer moet je aangifte doen?

Of je aangifte moet doen, is afhankelijk van je situatie. Indien je een brief van de Belastingdienst hebt ontvangen, ben je verplicht om aangifte te doen.

Als je twijfelt of je deze brief hebt ontvangen, kun je dit controleren op Mijn Overheid, waar de brief ook terug te vinden is.

Als er geen brief klaarstaat, raden we toch aan om de aangifte als proef in te vullen. Het kan namelijk zijn dat je mogelijk recht hebt op teruggave van belastinggeld.

Dit komt doordat de Belastingdienst mogelijk niet van alle details op de hoogte is. Misschien heb je aftrekbare kosten gemaakt, en het zou zonde zijn als je hier geen gebruik van maakt. In de wereld van aangifte geldt: Zolang je hem niet verstuurt, doe je geen aangifte. Dus het is zeker de moeite waard om het uit te proberen!

Na het invullen van de aangifte zie je meteen de resultaten en weet je waar je aan toe bent.

Minimale bedrag uitbetaling

Je kunt de aangifte indienen als je recht hebt op een teruggave van minimaal 16 euro. De Belastingdienst keert namelijk geen bedragen uit die onder de 16 euro liggen.

Het heeft dan geen zin om de aangifte te verzenden, omdat je geen terugbetaling zult ontvangen. Het bedrag is te laag volgens de regels van de Belastingdienst om tot uitbetaling over te gaan. Het is dus raadzaam om eerst te controleren of het verwachte bedrag aan teruggave voldoet aan deze minimale grens voordat je besluit de aangifte in te dienen.

Ik moet inkomstenbelasting betalen, is dit verplicht?

Je bent verplicht aangifte te doen als blijkt na het invullen dat je € 49,00 of meer moet betalen. Voor bedragen onder 49 euro hoef je de aangifte niet te verzenden.

Het is belangrijk dat je de aangifte verstuurd vóór 14 juli 2022!

De Belastingdienst kan je een boete opleggen als ze je alsnog vragen aangifte te doen na 14 juli 2022. Doe de aangifte dus op tijd! Ook maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomsten!

Hoeveel jaar terug kan ik nog aangifte inkomstenbelasting doen?

Het is mogelijk om tot 5 jaar terug aangifte te doen. In 2024 kun je dus nog aangifte doen over het jaar 2019.

In de tabel hieronder geven we je een overzicht wanneer de aangifte uiterlijk binnen moet zijn.

Jaar

Aangifte binnen zijn:
202331 december 2028
202231 december 2027
202131 december 2026
202031 december 2025
201931 december 2024

Wat gebeurd er na de aangifte?

Nadat je aangifte hebt gedaan krijg je een bericht van de Belastingdienst. Hierin melden ze het bedrag dat je aan belasting terugkrijgt of wat je moet betalen.

Dit bericht noemt de Belastingdienst een ‘Aanslag’.

Belasting Boxen

De Belastingdienst verdeelt de inkomsten over verschillende boxen. Hierover verdelen we de inkomsten. Bekijk hieronder de boxen en uitleg over de boxen.

Box 1: Inkomen uit werk en woning (belastbaar)

In Box 1 komen alle inkomsten uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en uw eigen wonen (Woning Forfait). En dit tellen we dan bij elkaar op.

Hier mag je nog wel de aftrekposten vanaf trekken. Denk hierbij aan posten als zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Overzichtje met inkomsten uit werk:

  • loon, fooien of winst uit onderneming;
  • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie;
  • buitenlandse inkomsten;
  • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

En inkomsten uit uw woning:

  • eigenwoningforfait.

Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Vanaf 2020 geldt al een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. Voor AOW-gerechtigden is er feitelijk sprake van drie belastingschijven. De schijven zijn geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor 2022, te weten 1,013. Vanaf 2022 zien de belastingschijven en -tarieven voor box 1 er als volgt uit:

 1e schijf2e schijf
Inkomentot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 37,07%49,50%


AOW-gerechtigd en geboren na 1945:

 1e schijf2e schijf3e schijf
Inkomentot € 35.472 tot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 19,17%37,07%49,50%


AOW-gerechtigd en geboren voor 1946:

 1e schijf2e schijf3e schijf
Inkomentot € 36.409 tot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 19,17%37,07%49,50%

Meer weten over Box 1? Bekijk het Box 1 artikel

Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In Box 2 belasten we het inkomen uit aanmerkelijk belang.

 Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (Indien van toepassing ook met partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap.

Hierbij wordt ook meegeteld het indirect aandelenbezit. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen.

Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Hieronder valt niet het beleggen in CRYPTO! Dit zit in Box 3.

Meer weten over Box 2? Bekijk het Box 2 artikel

Box 3: Inkomen uit Sparen & Beleggen!

Hierin komt alle inkomsten uit sparen en beleggen. Dit wordt belast in box 3.

Je bent verplicht de waarde van dit bedrag exact op 1 januari uit te rekenen.

Mocht dit bedrag uitkomen boven een bepaald bedrag, moet er vermogensbelasting betaald worden. Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is in 2022 € 50.650. Of € 101.300 als u een fiscaal partner heeft.

Meer weten over Box 3? Bekijk het Box 3 artikel

Mocht je andere vragen hebben over de Belastingdienst, bekijk dan ons kopje Particulier.