Aangifte inkomstenbelasting

De Aangifte inkomstenbelasting, wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet je rekening mee houden? We zetten alle punten omtrent de inkomstenbelasting voor je op een rij!

Iedere Nederlander die inkomsten heeft moet hier inkomstenbelasting over betalen. Deze inkomsten worden onderverdeeld in drie categorieën. Deze worden door de Belastingdienst Boxen genoemd.

Aangifte inkomstenbelasting

Wanneer moet je aangifte doen?

Dit hangt van je situatie af, als je een brief hebt gehad van de Belastingdienst dan moet je aangifte doen.

Als je niet zeker weet of je deze brief hebt ontvangen kijk dan bij Mijn Overheid. Hier is de brief dan ook terug te vinden!

Mocht er geen brief klaarstaan raden we het toch aan om de aangifte als proef in te vullen! Het kan namelijk zijn dat je toch nog geld van de Belastingdienst krijgt!

Dit komt doordat: De Belastingdienst niet van alles op de hoogte is, misschien heb je kosten gemaakt die aftrekbaar zijn, het zou zonde zijn als je deze dan laag liggen! En voor je aangifte geldt: Zolang je hem niet verstuurd doe je geen aangifte! Dus het is zeker het proberen waard!

Als je de aangifte hebt ingevuld zie je ook meteen de uitslag

Minimale bedrag uitbetaling

Je kunt de aangifte versturen als je minimaal een bedrag van 16 euro terugkrijgt. De Belastingdienst betaald namelijk niets terug dat onder de 16 euro is.

Het heeft dan dus ook geen zin om de aangifte te versturen, je gaat het geld niet krijgen.

Ik moet inkomstenbelasting betalen, is dit verplicht?

Je bent verplicht aangifte te doen als blijkt na het invullen dat je € 49,00 of meer moet betalen. Voor bedragen onder 49 euro hoef je de aangifte niet te verzenden.

Het is belangrijk dat je de aangifte verstuurd vóór 14 juli 2022!

De Belastingdienst kan je een boete opleggen als ze je alsnog vragen aangifte te doen na 14 juli 2022. Doe de aangifte dus op tijd! Ook maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomsten!

Hoeveel jaar terug kan ik nog aangifte inkomstenbelasting doen?

Het is mogelijk om tot 5 jaar terug aangifte te doen. In 2022 kun je dus nog aangifte doen over het jaar 2017.

In de tabel hieronder geven we je een overzicht wanneer de aangifte uiterlijk binnen moet zijn.

Jaar

Aangifte binnen zijn:
202131 december 2026
202031 december 2025
201931 december 2024
201831 december 2023
201731 december 2022

Wat gebeurd er na de aangifte?

Nadat je aangifte hebt gedaan krijg je een bericht van de Belastingdienst. Hierin melden ze het bedrag dat je aan belasting terugkrijgt of wat je moet betalen.

Dit bericht noemt de Belastingdienst een ‘Aanslag’.

Belasting Boxen

De Belastingdienst verdeelt de inkomsten over verschillende boxen. Hierover verdelen we de inkomsten. Bekijk hieronder de boxen en uitleg over de boxen.

Box 1: Inkomen uit werk en woning (belastbaar)

In Box 1 komen alle inkomsten uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en uw eigen wonen (Woning Forfait). En dit tellen we dan bij elkaar op.

Hier mag je nog wel de aftrekposten vanaf trekken. Denk hierbij aan posten als zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Overzichtje met inkomsten uit werk:

  • loon, fooien of winst uit onderneming;
  • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie;
  • buitenlandse inkomsten;
  • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

En inkomsten uit uw woning:

  • eigenwoningforfait.

Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Vanaf 2020 geldt al een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. Voor AOW-gerechtigden is er feitelijk sprake van drie belastingschijven. De schijven zijn geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor 2022, te weten 1,013. Vanaf 2022 zien de belastingschijven en -tarieven voor box 1 er als volgt uit:

 1e schijf2e schijf
Inkomentot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 37,07%49,50%


AOW-gerechtigd en geboren na 1945:

 1e schijf2e schijf3e schijf
Inkomentot € 35.472 tot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 19,17%37,07%49,50%


AOW-gerechtigd en geboren voor 1946:

 1e schijf2e schijf3e schijf
Inkomentot € 36.409 tot € 69.398 vanaf € 69.398 
Belastingtarief 2022 19,17%37,07%49,50%

Meer weten over Box 1? Bekijk het Box 1 artikel

Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In Box 2 belasten we het inkomen uit aanmerkelijk belang.

 Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (Indien van toepassing ook met partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap.

Hierbij wordt ook meegeteld het indirect aandelenbezit. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen.

Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Hieronder valt niet het beleggen in CRYPTO! Dit zit in Box 3.

Meer weten over Box 2? Bekijk het Box 2 artikel

Box 3: Inkomen uit Sparen & Beleggen!

Hierin komt alle inkomsten uit sparen en beleggen. Dit wordt belast in box 3.

Je bent verplicht de waarde van dit bedrag exact op 1 januari uit te rekenen.

Mocht dit bedrag uitkomen boven een bepaald bedrag, moet er vermogensbelasting betaald worden. Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is in 2022 € 50.650. Of € 101.300 als u een fiscaal partner heeft.

Meer weten over Box 3? Bekijk het Box 3 artikel

Mocht je andere vragen hebben over de Belastingdienst, bekijk dan ons kopje Particulier.