Minimale DGA Salaris in 2024

In de wereld van ondernemingen is de term “DGA” een afkorting voor Directeur-Grootaandeelhouder. Als DGA ben je niet alleen de leidinggevende van je bedrijf, maar heb je ook een aanzienlijk belang in de aandelen ervan. Een cruciaal aspect van de financiële huishouding voor een DGA is het vaststellen van het DGA-salaris. In deze blogpost gaan we dieper in op wat een DGA-salaris inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe het wordt bepaald.

Minimale DGA Salaris in 2024

Zoals je hierboven hebt gelezen moet een Groot aandeelhouder zichzelf een DGA Salaris uitbetalen. In het jaar 2024 is dit DGA Salaris vastgesteld op een bedrag van 56.000 euro. Hiermee is het bedrag 5.000 euro hoger dan het jaar 2023 waar het DGA salaris 51.000 euro was.

Wat is een DGA Salaris?

Het DGA-salaris is het salaris dat een Directeur-Grootaandeelhouder zichzelf toekent vanuit het bedrijf waarin hij of zij een aanzienlijk aantal aandelen bezit. Anders dan bij reguliere werknemers, heeft een DGA vaak de flexibiliteit om zijn eigen salaris te bepalen, zij het binnen bepaalde wettelijke grenzen.

Minimale DGA Salaris in 2024

Waarom is het Belangrijk?

 1. Fiscale Aspecten:
 • Het DGA-salaris heeft directe invloed op de belastingverplichtingen van zowel de DGA als het bedrijf. Het beïnvloedt bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en premies voor sociale verzekeringen.
 1. Pensioenopbouw:
 • Het DGA-salaris speelt een rol bij het opbouwen van het pensioen van de DGA. Een adequaat salaris zorgt voor een gezonde pensioenreserve.
 1. Financiële Gezondheid van het Bedrijf:
 • Een evenwichtig DGA-salaris draagt bij aan de financiële stabiliteit van het bedrijf. Het voorkomt dat er te veel winst wordt onttrokken, waardoor het bedrijf voldoende middelen behoudt voor groei en investeringen.

Hoe wordt het DGA Salaris Bepaald?

 1. Marktconformiteit:
 • Het salaris moet redelijk en marktconform zijn voor de functie van de DGA. Vergelijkingen met salarissen in vergelijkbare bedrijven zijn vaak leidend.
 1. Wettelijke Grenzen:
 • Er zijn wettelijke grenzen aan het DGA-salaris om te voorkomen dat DGA’s een te laag salaris nemen om belasting te ontwijken. Dit wordt vooral gecontroleerd bij bedrijven waar de DGA een significant belang heeft.
 1. Rekening houden met Werkzaamheden:
 • Het salaris moet in verhouding staan tot de werkzaamheden die de DGA verricht voor het bedrijf. Dit omvat niet alleen managementtaken maar ook eventuele nevenactiviteiten.

Tips voor het Bepalen van een DGA Salaris:

 1. Consulteer een Expert:
 • Raadpleeg een financieel adviseur of accountant om ervoor te zorgen dat het salaris in overeenstemming is met wettelijke vereisten en financiële doelen.
 1. Volg de Wettelijke Ontwikkelingen:
 • Houd rekening met veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op het DGA-salaris.
 1. Regelmatige Evaluatie:
 • Herzie het DGA-salaris regelmatig om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met de prestaties van het bedrijf en de marktcondities.

In essentie is het DGA-salaris een complex maar cruciaal onderdeel van de financiële strategie van een Directeur-Grootaandeelhouder. Door zorgvuldig rekening te houden met wettelijke vereisten en financiële doelstellingen, kan een DGA een salaris structureren dat zowel recht doet aan zijn inzet als bijdraagt aan de gezondheid van het bedrijf.